เครื่องบันทึกเสียงการสนทนา (Voice Logger System)

ในภาวะการแข่งขันธุระกิจในปัจจุบัน ผู้ที่มีความพร้อมสูงสุดย่อมได้เปรียบคู่แข่งในทุกกรณี ความพร้อมในกาบริหารงานเป็นปัจจัยที่สำคัญสูงสุดอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจประสพผลสำเร็จ

ธุระกิจที่มีการติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์บ่อยๆ เช่นธุรกิจการจองห้องพักโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจค้าขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานเหล่านั้น ต้องได้รับการพัฒนาฝึกอบรม การสนทนาโต้ตอบลูกค้าอย่างมีระบบ แบบแผน และสร้างความประทับใจในการติดต่อธุรกิจด้วย เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานเหล่านี้ อย่างหนึ่งคือ เครื่องบันทึกเสียงการสนทนา ทางโทรศัพท์ (Voice Logger System)

- เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) สำคัญอย่างไร

ความสำคัญของเครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ก็คือผู้บริหารสามารถทราบข้อเท็จจริง จากถ้อยคำการสนทนาของเจ้าหน้าที่ พนักงานขายกับลูกค้า ว่ามีความสุภาพอ่อนน้อม เข้าใจในสินค้าและบริการของบริษัท หรือไม่ ให้บริการที่ประทับใจกับลูกค้าหรือไม่ มีสิ่งที่แก้ไขปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อบริษัทและมีการซื้อขาย ติดต่อธุรกิจ อย่างมั่นคงต่อเนื่องตลอดไป

- เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) มีกี่ประเภทและจะเลือกให้เหมาะแก่ธุรกิจได้อย่างไร

เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) แบ่งตามใช้งานได้ 5 ประเภทดังนี้

1. Voice Logger ชนิดที่ต่อกับ Port USB ของคอมพิวเตอร์

เป็นเครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ชนิดที่ต้องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ทางพอร์ท USB โดยต้องต่อเชื่อมอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บันทึกตลอดเวลาของการบันทึกเสียง หรือตลอดเวลาของการใช้งาน บริษัทนำเข้ามาจำหน่าย 3 รุ่น ขนาด 4 เลขหมาย 8 เลขหมาย และ 16 เลขหมายตามลำดับดังนี้

Image

USBVL -6104

เป็นเครื่องบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ขนาด 4 เลขหมาย 

Image

USBVL -6108

เป็นเครื่องบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ขนาด 8 เลขหมาย

Image

USBVL -6116

เป็นเครื่องบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ขนาด 16 เลขหมาย

2. Voice Logger box ที่ต่ออยู่ในระบบเครือข่าย (Lan Network)

เป็นเครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ชนิดที่ต่ออยู่ในระบบเครือข่าย (Lan) โดยต้องมีการกำหนด IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องบันทึกเสียง (Voice Logger) ในระบบเครือข่ายด้วย ไฟล์เสียงจะถูกบันทึกลงไปบน Harddisk ของเครืองคอมพิวเตอร์ที่ถูกกำหนดไว้ เครื่องบันทึกเสียงสนทนา (Voice Logger) แบ่งเป็น 2 รุ่นดังนี้

Image

LDVL 404

เป็นเครื่องบันทึกเสียงการสนทนา (Voice Logger) ขนาด 4 เลขหมาย (Analog)

Image

LDVL 408

เป็นเครื่องบันทึกเสียงการสนทนา (Voice Logger) ขนาด 8 เลขหมาย (Analog)

3. Voice Logger ชนิด Stand Alone

เครื่องบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Logger) ชนิดนี้ จะมีหน่วยความจำที่บันทึกเสียงในเครื่อง โดยหน่วยความจำที่ว่าจะเป็น SD Card หรือ Hard disk ขนาด 500GB ขึ้นอยู่กับรุ่นการใช้งาน เครื่องบันทึกเสียง Voice Logger) ชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องมี คอมพิวเตอรืต่อพ่วงอยู่ แต่ต้องติดตั้งในระบบเครือข่าย การค้นหาและการฟังเสียงที่ถูกบันทึกทำได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกัน หรือผ่านทางอินเตอร์เน็ท เช่นเดียวกับเครื่องบันทึกชนิดนี้สามารถติดตั้งอยู่ในระบบเครือข่ายได้หลาย Unit โดยใช้โปรแกรมการจัดการเพียงชุดเดียวเท่านั้น เครื่องบันทึกเสียงการสนทนา (Voice Logger) ชนิดนี้แบ่งเป็น 3 รุ่น

Image

SAVL304

เป็นรุ่นขนาด 4 เลขหมาย (Analog) 

Image

SAVL308

เป็นรุ่นขนาด 8 เลขหมาย (Analog)

Image

SAVL316

เป็นรุ่นขนาด 16 เลขหมาย (Analog)

4. Voice Logger ชนิด PCI Call Logger Card

เครื่องบันทึกการสนทนาของโทรศัพท์ (Voice Logger) ชนิด PCI Call Logger Card เป็นเครื่องบันทึกเสียงที่ใช้ PCI Card ใส่เข้าไปที่ PC Computer ที่ต้องการให้บันทึกเสียงโดยใช้โปรแกรมจัดการที่ลงไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ PCI Call Logger card แบ่งเป็น แบบที่ใช้กับ PC ทั่วไป (จำนวนสายไม่มาก) กับ PCI Hardware Compression Card ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี PCI Slot จำนวนมาก (Industrial PC)

Image

PCIVL 3108

ใช้กับ PC ทั่วไป
ขนาด 8 เลขหมาย (Analog)

Image

PCIVL 3116

ใช้กับ PC ทั่วไป
ขนาด 16 เลขหมาย (Analog)

Image

PCIVL8108

Hardware Compression Card
ขนาด 8 เลขหมาย (Analog)

Image

PCIVL8116

Hardware Compression Card
ขนาด 16 เลขหมาย (Analog)

หากต้องการสินค้าที่ไม่มีในเว็ป กรุณาติดต่อขอรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง บริษัทยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ

บริษัท ที. เอส.อาร์. - เทเลคอม ซีสเท็มส์ จำกัด

14 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 528 0383
จันทร์-ศุกร์ 08:00 - 17:00
อีเมล์ sales@tsr.co.th
ไลน์ไอดี @tsrtelecom

เพิ่มเพื่อน

T.S.R. - Telecom Systems Co., Ltd.

14 Rattanatibet Rd. Bangkasor
Mueangnonthaburi Nonthaburi 11000
Thailand
+66 2 528 0383
sales@tsr.co.th
Line ID : @tsrtelecom
Office Hour : Mon-Fri 08:00 - 17:00