ข้อกำหนดในการให้การบริการ Fire alarm หลังติดตั้งแล้ว

บริษัท ฯ ใคร่ขอบคุณที่ท่านเลือกใช้สินค้าของบริษัทฯ ท่านจะได้รับการบริการของบริษัทตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ในช่วงการรับประกันสินค้า
 1. ในกรณ๊ที่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีปัญหาเกิด Fault Alarm โดยไม่มีสาเหตุท่านสามารถเลือกใช้บริการจากบริษัทได้ทุกครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในช่วงเวลาทำงานปกติของบริษัท (8:00-17:00) ทุกวัน ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
 2. บริษัทจะส่งเจ่้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งจากท่าน และจะสรุปสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น และการแก้ไขให้ท่านทราบภายใน 24 ชั่วโมง
 3. ในกรณีที่ต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจจับ Smoke Detector, Heat Dectector และอุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่เกิด Fault Alarm บริษัทฯ จะนัดหมายกับท่านเพื่อตรวจเช็คหาสาเหตุของปัญหา เพื่อแก้ไขระบบสามารถใช้งานได้ปกติตามเดิม
 4. ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีอุปกรณ์ตรวจจับเสีย บริษัทฯ จะเปลี่ยนอุปกณ์ตัวใหม่ทดแทนของเสียให้ท่านโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย
 5. บริษัทฯ จะมีการตรวจเช็คระบบให้ท่าน 1 ครั้งก่อนหมดการรับประกันสินค้า โดยการสุ่มทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับในแต่ละโซน
หลังหมดการรับประกันสินค้า สำหรับลูกค้าบริษัท และลูกค้าทั่วไป

เลือกบริการรายครั้ง (One time Service)

      ท่านสามารถเรียกใช้บริการจากบริษัทฯ ได้ทุกครั้งที่ระบบเกิดปัญหาโดยท่านต้องเสียค่าบริการ ตรวจเช็คระบบสำหรับอัตราค่าบริการ สามารถตรวจสอบได้จากฝ่ายบริการของบริษัทฯ

ขอรับบริการเป็นรายปี (Maintenance Contract)

      ท่านสามารถเรียกใช้บริการดูแลบำรุงรักษาหรือขอรับบริการเป็นสัญญารายปีเพื่อให้การดูแลบำรุงรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และระบบมีเสถียรภาพตลอดเวลา ท่านสามารถขอทราบอัตราค่าบริการที่ฝ่ายบริการของบริษัทฯ ได้

บริการที่ท่านจะได้รับเมื่อทำสัญญารายปี (Maintenance Contract)

 1. ท่านสามารถเลือใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งหากมีปัญหาขัดข้องกับระบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลาทำงานปกติของบริษัท 8:00-17:00 ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดบริษัทฯ
 2. บรฺิษัทจะให้บริการภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งและจะแก้ไขให้ระบบทำงานได้ปกติภายใน 24 ชั่วโมง
 3. หากการตรวจเช็คพบว่ามีปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ตรวจจับหรืออื่นๆ บริษัทจะได้เสนอราคาให้ท่านทราบ และจัดหาอุปกรณ์ทดแทนให้ใช้งานก่อน
 4. บริษัทฯ จะมีการตรวจเช็คตามมาตรฐานทางเทคนิคของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ปีละ 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้
 • ตรวจเช็คการทำงานของระบบตู้ควบคุม (Fire Control Panel)
 • ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่
 • ตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์ตรวจจับ Smoke, Heat, Manual Callpoint อื่นๆ โดยสุ่มตัวอย่างตรวจในแต่ละโซน
 • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ไซเรน , BELL เป็นต้น
 • ตรวจสอบการทำงานของตู้ Graphic Anunciator

บริษัท ที. เอส.อาร์. - เทเลคอม ซีสเท็มส์ จำกัด

14 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 528 0383
จันทร์-ศุกร์ 08:00 - 17:00
อีเมล์ sales@tsr.co.th
ไลน์ไอดี @tsrtelecom

เพิ่มเพื่อน

T.S.R. - Telecom Systems Co., Ltd.

14 Rattanatibet Rd. Bangkasor
Mueangnonthaburi Nonthaburi 11000
Thailand
+66 2 528 0383
sales@tsr.co.th
Line ID : @tsrtelecom
Office Hour : Mon-Fri 08:00 - 17:00