ข้อกำหนดในการให้การบริการหลังการขายระบบกันขโมย

บริษัทฯ มีความยินดีที่ท่านเลือใช้ระบบกันขโมยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทพร้อมให้บริการหลังการขายกับท่านด้วยมาตรฐานการบริการดังต่อไปนี้

1. ในช่วงระยะเวลารับประกันสินค้า และ ในช่วงบริการหลังการขาย 1 ปี

  • ท่านสามารถเรียกใช้บริการได้ทุกครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อมีเหตุขัดข้องกับระบบกันขโมยของท่าน ได้ในช่วงเวลาทำงานปกติของบริษัท 8:00-17:00 จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ ภายในช่วงบริการหลังการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • บริษัทฯ จะให้บริการภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากท่านและแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง
  • ในกรณีที่พบว่ามีอุปกรณ์เสีย บริษัทฯ จะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากอุปกรณ์นั้นยังอยู่ในช่วงเวลารับประกันของบริษัทฯ

2. หลังหมดบริการหลังการขาย สำหรับลูกค้าบริษัทและลูกค้าทั่วไป

ท่านสามารถเลือใช้บริการจากบริษัทฯ 2 รูปแบบดังนี้
     2.1 เลือกรับบริการรายครั้ง (On-Call Service)
          - ท่านสามารถเรียกใช้บริการจากบริษัทเป็นรายครั้ง เมื่อระบบมีปัญหา โดยเสียค่าใช้จ่าย ในการขอรับบริการแต่ละครั้ง อัตราค่าบริการสามารถสอบถามได้จากฝ่ายบริการของบริษัทฯ
     2.2 เลือกใช้บริการทำสัญญารายปี (Maintenance Contract)
ท่านสามารถขอรับบริการกับบริษัทฯ เป็นสัญญารายปี โดยสามารถสอบถามค่าบริการจากฝ่ายบริการของบริษัทฯ
บริการที่ท่านจะได้รับคือ
  • ท่านสามารถเรียกใช้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข ระบบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในช่วงเวลาปกติของบริษัทฯ 8:00-17:00 จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดบริษัทฯ
  • บริษัทจะให้บริการท่านภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งขอรับบริการจากท่าน และจะสามารถจะแก้ไขให้ใช้งานปกติภายใน 24 ชั่วโมงเช่นกัน
  • ในกรณีที่ตรวจซ่อมพบว่ามีอุปกรณ์เสียหรือใช้งานไม่ได้ บริษัทฯ จะสำรองอุปกรณ์ให้ท่านใช้งานได้ก่อน แล้วเสนอราคาค่าซ่อมอุปกรณ์ให้แก่ท่านต่อไป

บริษัท ที. เอส.อาร์. - เทเลคอม ซีสเท็มส์ จำกัด

14 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000
โทร 02 528 0383
จันทร์-ศุกร์ 08:00 - 17:00
อีเมล์ sales@tsr.co.th
ไลน์ไอดี @tsrtelecom

เพิ่มเพื่อน

T.S.R. - Telecom Systems Co., Ltd.

14 Rattanatibet Rd. Bangkasor
Mueangnonthaburi Nonthaburi 11000
Thailand
+66 2 528 0383
sales@tsr.co.th
Line ID : @tsrtelecom
Office Hour : Mon-Fri 08:00 - 17:00